გახდით წითელი ჯვრის საზოგადოების წევრები!

გახდით წითელი ჯვრის საზოგადოების წევრები!

ავტორი: პოდგორეცკაია ი.
საქართველოს წითელი ჯვრის ცენტრალური კომიტეტი
თარიღი: 1961

Date:
ზევით