გამოფენა

გამოფენა

ავტორი: გორდელაძე ირ.
საქართველოს სსრ კულტურის სამინისტრო
საქართველოს საბჭოთა მხატვრების კავშირი
საქართველოს სახელმწიფო სურათების გალერეა
თარიღი: 1961

მხატვარი – ირ. გორდელაძე

Date:
ზევით