გაუმარჯოს საბჭოთა საქართველოს 40 წლისთავს

გაუმარჯოს საბჭოთა საქართველოს 40 წლისთავს

ავტორი: გიორგობიანი ვ.კუპრაშვილი შ. კაშხიანი ს.
თარიღი: 1961

Date:
ზევით