გაუფრთხილდით სახალხო დოვლათს ხანძრისაგან!

გაუფრთხილდით სახალხო დოვლათს ხანძრისაგან!

დასახელება: კონკურსი სსსრ წარმოება-დაწესებულებების მოხალისეთა სახანძრო რაზმეულებისა

ავტორი: პოდგორეცკაია ი.
აღწერა: პლაკატზე განთავსებულია კონკურსის პირობები

Date:
ზევით