გაუფრთხილდით თქვენს გულს!

გაუფრთხილდით თქვენს გულს!

ავტორი: გუკიევა ი.
თარიღი: 1978
მხატვარი – ი. გუკიევა

Date:
ზევით