გერმანია სსრკ

გერმანია სსრკ

ავტორი: ბერიტაშვილი შ.
აღწერა: პლაკატზე განთავსებულია დ. გაჩეჩილაძის ლექსი.

Date:
ზევით