გიორგი ლეჟავას გამოფენა

გიორგი ლეჟავას გამოფენა

ავტორი: მეძმარიაშვილი ლ.
ჩაჩანიძე მ.
საქართველოს სსრ კულტურის სამინისტრო
საქართველოს სსრ მხატვართა კავშირი
საქართველოს სახელმწიფო გალერეა
მხატვრები – ლ. მეძმარიაშვილი მ. ჩაჩანიძე

Category:
Date:
ზევით