გვალვასაც დავძლევთ

გვალვასაც დავძლევთ

ავტორი: კუპრაშვილი შოთა
თარიღი: 1950
აღწერა: პლაკატზე გამოსახულია სტალინის სურათი
მფლობელი: თამარ კუპრაშვილი

Date:
ზევით