იდიდე ჩემო სამშობლოვ!

იდიდე ჩემო სამშობლოვ!

ავტორი: სარჩიმელიძე ა.
აღწერა: მხატვარი – ა.სარჩიმელიძე; რედაქტორი – მ.ჭანიშვილი

Date:
ზევით