იუგოსლავიის გამოყენებითი ხელოვნების გამოფენა

იუგოსლავიის გამოყენებითი ხელოვნების გამოფენა

ავტორი: იუგოსლავიის ფედერაციული სოციალისტური რესპუბლიკის საზღვარგარეთთან კულტურულ ურთიერთობათა კომისია
სსრკ მხატვართა კავშირი
საქართველოს სსრ კულტურის სამინისტრო
საქართველოს სახელმწიფო სურათების გალერეა

Date:
ზევით