ხმა მიეცით სოციალისტურ პარტიას

ხმა მიეცით სოციალისტურ პარტიას

ავტორი: საქართველოს სოციალისტური პარტია
აღწერა: პლაკატზე გამოსახულია ედუარდ შევარდნაძის და ვახტანგ რჩეულიშვილის ფოტო; საქართველოს სოციალისტური პარტიის ლიდერი ვახტანგ რჩეულიშვილი; ედუარდ შევარდნაძის გამონათქვამი ვახტანგ რჩეულიშვილზე მისივე ავტოგრაფით; ვახტანგ რჩეულიშვილის გამონათქვამი ედუარდ შევარდნაძეზე მისივე ავტოგრაფით

Date:
ზევით