კოკისპირულად წვიმდა

კოკისპირულად წვიმდა

ავტორი: ბიჭიაშვილი გ.
შამათავა ო.
მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო თეატრი
თარიღი: 1979
აღწერა: ა. ხმელიკი მ. შატროვი კოკისპირულად წვიმდა რეჟისორი – შ. გაწერელია; მხატვრები – გ. ბიჭიაშვილი ო. შამათავა

Date:
ზევით