კომუნიზმის მშენებელთა ყრილობა

კომუნიზმის მშენებელთა ყრილობა

ავტორი: დუნდუა დ.
თარიღი: 1961

Date:
ზევით