ლადო გუდიაშვილის წერილი სტუდენტებს

ლადო გუდიაშვილის წერილი სტუდენტებს

ავტორი: გუდიაშვილი ლადო
თარიღი: 12-May-1979
აღწერა: პლაკატზე არის ლადო გუდიაშვილის ხელნაწერი

Category:
Date:
ზევით