ლაშქრობა სანიტარული კულტურისათვის

ლაშქრობა სანიტარული კულტურისათვის

ავტორი: ზარაფიშვილი დ.
საქართველოს სსრ წითელი ჯვრის საზოგადოების ცენტრალური კომიტეტი
თარიღი: 1967
აღწერა: მხატვარი – დ. ზარაფიშვილი; შემდგენელი – ვ. ანტონოვი

Date:
ზევით