ლენინი ცოცხლობს ლენინი იმარჯვებს

ლენინი ცოცხლობს ლენინი იმარჯვებს

ავტორი: ვეფხვაძე ა.
ჯანაშვილი ი.
თარიღი: 1960
აღწერა: პლაკატზე გამოსახულია ლენინის პორტრეტი

Date:
ზევით