მადლობა ოქტომბერს

მადლობა ოქტომბერს

ავტორი: ჯიშკარიანი ო.  დონდუა დ.
თარიღი: 1957

Date:
ზევით