მძღოლებო! დაიცავით ხალხის გადაყვანის წესები

მძღოლებო! დაიცავით ხალხის გადაყვანის წესები

ავტორი: კუცენკო ი.
საქართველოს სსრ სახელმწიფო უშიშროების სამინისტრო
მილიციის სამმართველო
თარიღი: 1950

Date:
ზევით