მიუნჰაუზენის ცხოვრება და გარდაცვალება

მიუნჰაუზენის ცხოვრება და გარდაცვალება

ავტორი: ქოჩაკიძე ო.
სლოვინსკი ა.
ჩიკვაიძე ი.
სამეული
შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი
თარიღი: 1979.
აღწერა: გ. გორინი ბარონ მიუნჰაუზენის ცხოვრება და გარდაცვალება ორმოქმედებიანი ფანტასტიკური კომედია რეჟისორი ნ. გაჩავა მხატვარი მ. მურვანიძე

Date:
ზევით