მიზეზი – შედეგი

მიზეზი – შედეგი

ავტორი: კაჟდანი ე.
თარიღი: 1964

Date:
ზევით