მხატვრული თვითმოქმედების VIII რესპუბლიკური ოლიმპიადა

მხატვრული თვითმოქმედების VIII რესპუბლიკური ოლიმპიადა

ავტორი: რაზმაძე ი.ლ.
თარიღი: 1954 ოქტომბერი

Date:
ზევით