მხრები გაშალა აფრიკამ

მხრები გაშალა აფრიკამ

ავტორი: შენგელია ლ.
საქართველოს სსრ მხატვართა კავშირის ფონდი
თარიღი: 1965
მხატვარი – ლ. შენგელია

Date:
ზევით