მოაწყვეთ პურის მასივების ხანძრისაგან დაცვა!

მოაწყვეთ პურის მასივების ხანძრისაგან დაცვა!

ავტორი: პოდგორეცკაია ირ.
საქ. სსრ ნებაყოფლობითი სახანძრო საზოგადოება
მხატვარი – ირ. პოდგორეცკაია

Date:
ზევით