მოდის ქართული ფოლადი!

მოდის ქართული ფოლადი!

ავტორი: გორდელაძე ირ.
თარიღი: 1961

Date:
ზევით