მოსპეთ დაავადების გადამტანნი!

მოსპეთ დაავადების გადამტანნი!

ავტორი: საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების ცენტრალური კომიტეტი, ლაფაჩი ნ.
თარიღი: 1964

Date:
ზევით