მოსპეთ მღრღნელები და მავნე მწერები

მოსპეთ მღრღნელები და მავნე მწერები

ავტორი: საქართველოს წითელი ჯვრის ცენტრალური კომიტეტი
პოდგორეცკაია ი.
თარიღი: 1961
აღწერა: ტექსტი ქართულ და რუსულ ენაზე

Date:
ზევით