მოსპეთ მღრღნელები და სხვა მავნე მწერები!

მოსპეთ მღრღნელები და სხვა მავნე მწერები!

ავტორი: მინდიაშვილი ა.
თარიღი: 1963

Date:
ზევით