მოსპეთ მოხეტიალე ძაღლები!

მოსპეთ მოხეტიალე ძაღლები!

ავტორი: საქართველოს სსრ ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს რესპუბლიკური სანგანათლების სახლი
სუხიშვილი ი.
თარიღი: 1964

Date:
ზევით