მოსწავლეთა ესთეტიკური აღზრდის პრობლემები

მოსწავლეთა ესთეტიკური აღზრდის პრობლემები

ავტორი: თოფურიძე დ.
თარიღი: 1980
აღწერა:  პლაკატზე გამოსახულია მხატვრის ხელმოწერა; მხატვარი – დ. თოფურიძე.

Date:
ზევით