მოსწიეთ პაპიროსი

მოსწიეთ პაპიროსი

ავტორი: კანდელაკი ა. ვ.
თარიღი: 1954
მხატვარი – ა. ვ. კანდელაკი

Date:
ზევით