მოუარეთ ავადმყოფს ოჯახში!

მოუარეთ ავადმყოფს ოჯახში!

ავტორი: მინდიაშვილი ა.

შემდგენელი: ვ.ანტონოვი

რედაქტორი: გ.ბეგიაშვილი კ.შარაშიძე

თარიღი: 1967

Date:
ზევით