მშრომელთა სოციალისტური ვალდებულებანი

მშრომელთა სოციალისტური ვალდებულებანი

დასახელება: მივყიდოთ სახელმწიფოს ხილი 200 000 ტონა ციტრუსები 455 ათასი ტონა შაქრის ჭარხალი 125 000 ტონა
ავტორი: გორდელაძე ირ.
თარიღი: 1973
მხატვარი – ირ. გორდელაძე

Date:
ზევით