მშვიდობა მსოფლიოს!

მშვიდობა მსოფლიოს!

ავტორი: გორდელაძე ირ.
თარიღი: 1965

Date:
ზევით