მშვიდობა

დასახელება: მსოფლიო იცხოვრებს უიარაღოდ და მშვიდობით
ავტორი: სარჩიმელიძე ა.
თარიღი: 1961

Date:
ზევით