მცირე ალკოჰოლიანი შუშხუნა სასმელი “თბილისი”

მცირე ალკოჰოლიანი შუშხუნა სასმელი “თბილისი”

ავტორი: СССР Наркомпишепром Груз. ССР
Трест “”Пиво и лимонад Грузии””
თარიღი: 1942

Date:
ზევით