ნახევარია უკვე თორმეტის ის კი სახლშია როგორც ყოველთვის

ნახევარია უკვე თორმეტის ის კი სახლშია როგორც ყოველთვის

ავტორი: მალაზონია ნ.
დუნდუა დ.
თარიღი: 1965

Date:
ზევით