ნამტვრევი-ლითონია! ლითონი-იარაღია!

ნამტვრევი-ლითონია! ლითონი-იარაღია!

დასახელება: შეაგროვეთ და ჩააბარეთ სახელმწიფოს შავი და ფერადი ლითონების ნამტრევები!
ავტორი: თამამშევა ნ.
თარიღი: 1942

Date:
ზევით