ნარკომანიით დაავადებული ადამიანი განიკურნება

ნარკომანიით დაავადებული ადამიანი განიკურნება

ავტორი: ლაფაჩი ლ.
თარიღი: 1978
მხატვარი: ნ. ლაფაჩი

Date:
ზევით