ნატო ვაჩნაძე

ნატო ვაჩნაძე

მხატვრული ფილმი
თარიღი: 1923/ 1952 წელი
ავტორი: ნ.მალაზონია

Date:
ზევით