ნუ დაარღვევთ მოძრაობის წესებს!

ნუ დაარღვევთ მოძრაობის წესებს!

აღწერა: პლაკატი გამოცემულია თბილისში.

Date:
ზევით