ნუ სვამ!

ავტორი: კაჟდანი ე.
თარიღი: 1964

Date:
ზევით