“ოტელო” ვახტანგ ჭაბუკიანის მონაწილეობით

“ოტელო” ვახტანგ ჭაბუკიანის მონაწილეობით

ავტორი: ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი
თარიღი: 1961

Date:
ზევით