პირადი დაზღვევის ხელშეკრულება

პირადი დაზღვევის ხელშეკრულება

ავტორი: ნადაშვილი ი.
საქართველოს სსრ სახელმწიფო დაზღვევის სამმართველო
მხატვარი – ი. ნადაშვილი

Date:
ზევით