ქალი კომუნიზმის მშენებელია!

ქალი კომუნიზმის მშენებელია!

ავტორი: ლეჟავა ზ.
თბილისი: საქ. კპ. ცკ-ის გამომცემლობა
აღწერა: პლაკატზე გამოსახულია საბჭოთა ქალების ფოტო კოლაჟი

Date:
ზევით