ქართული კულტურის ძეგლები

ქართული კულტურის ძეგლები

ავტორი: საქართველოს სსრ კულტურის სამინისტრო
სახვითი ხელოვნებისა და კულტურის ძეგლთა დაცვის სამმართველოს სპეციალური სამეცნიერო სარესტავრაციო სახელოსნო
საქართველოს სახელმწიფო სურათების გალერეა

Date:
ზევით