ქართული საბჭოთა პლაკატის გამოფენა

ქართული საბჭოთა პლაკატის გამოფენა

ავტორი: საქართველოს სსრ მხატვართა კავშირი
საქართველოს ალკკ ცენტრალური კომიტეტი
საქართველოს მხატვართა ფონდი
თარიღი: 1961

Date:
ზევით