ყოჩაღის წინააღმდეგ თვითონ ცხვარია!

ყოჩაღის წინააღმდეგ თვითონ ცხვარია!

ავტორი: გურრო ი.
თარიღი: 1942
მხატვარი: ი.გურრო

Date:
ზევით