ყოველ ოჯახში უნდა შეეძლოთ ავადმყოფის მოვლა!

ყოველ ოჯახში უნდა შეეძლოთ ავადმყოფის მოვლა!

ავტორი: საქართველოს წითელი ჯვრის ცენტრალური კომიტეტი
მინდიაშვილი ა.
თარიღი: 1964

Date:
ზევით