ყველანი არჩევნებზე!

ყველანი არჩევნებზე!

ავტორი: გიორგობიანი ვ. კაშხიანი ს. კუპრაშვილი შ.
თარიღი: 1950

Date:
ზევით