ქუჩაზე გადასვლისას გაიხედე გზაზე

ქუჩაზე გადასვლისას გაიხედე გზაზე
ზევით